• دومین جلسه شورای استاندارد استان البرز برگزار شد

    دومین جلسه شورای استاندارد استان البرز برگزار شد

    دومین جلسه شورای استاندارد استان البرز در محل سالن شهدای دولت استانداری البرز با حضوراعضای شورای استاندارد استان برگزار شد. محمد حسین طاهری مدیر کل و دبیرشورای استاندارد استان با مرور مصوبات اولین جلسه، خلاصه ای از نتایج بازرسی ها را در خصوص وضعیت آسانسور دستگاه های اجرایی، مراکز عمومی و پرتردد استان ارائه کرد.